Hemsjukvård

Hemsjukvård och rehabilitering är sjukvård och träning som du får i ditt hem när som helst när du behöver det.

Inga transporter eller resor till sjukhus eller vårdcentral behövs. För att tillgodose just dina behov på bästa sätt har vi på Agaten hela tre sjuksköterskor, en sjukgymnast och en arbetsterapeut anställd och de är alla väl pålästa om just dina förutsättningar. Vi ger dig därmed alltid en personligt utformad plan för din sjukvård och träning. Genom tät samverkan och koordinering mellan vår hemsjukvårds- och hemtjänstorganisation är denna plan även fullt ut koordinerad med de insatser som du eventuellt har vi vår hemtjänst.

Hemsjukvård i Lund

Om du på grund av sjukdom har behov av hemsjukvård kan du kontakta oss för att få hjälp av våra sjuksköterskor. Vi ser till att du får den sjukvård som du vill ha i ditt eget hem. 

Du som har hemsjukvård kan till exempel få hjälp med:

  • läkemedelshantering
  • omläggning av sår
  • provtagning
  • behandling och stöd vid långvarig sjukdom till exempel diabetes

Rehabilitering

Om du behöver träning eller rehabilitering kan du kontakta oss för att få stöd från vår sjukgymnast och arbetsterapeut. Ibland kan även omvårdnadspersonal stötta dig med dina insatser. Vi tar fram insatser som är anpassade efter dina behov med målet att du ska klara av vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Sjukgymnasten kan bland annat ge dig stöd med:

  • Bedömning, träning och behandling om du har nedsatt funktionsförmåga
  • Smärtbehandling
  • Utprovning, ordination och träning i att använda tekniska hjälpmedel för att underlätta förflyttningar

Arbetsterapeuten kan bland annat ge dig stöd genom att:

  • Bedöma och träna vardagsaktiviteter, till exempel personlig vård och hushållsgöromål
  • Prova ut, ordinera och ge dig träning i att använda tekniska hjälpmedel som underlättar din vardag
  • Bedöma behov av bostadsanpassning och ge dig intyg till din ansökan