Hemtjänst

För dig som fortfarande vill bo kvar hemma men som behöver stöd i vardagen.

Kanske i form av hjälp med inköp, städ, tvätt, måltider, promenader och personlig omvårdnad, behoven kan vara många och skiftande men vi finns alltid här för dig. För oss är inget för stort eller för smått då det är dina prioriteringar och önskemål som avgör. Det är också därför som vi alltid utgår från dina individuella behov då vi tror att det är du som vet bäst just hur du vill ha din vardag.

Vi utför alla typer av insatser och våra medarbetare är engagerade, kunniga och har dina behov och önskemål i fokus. Välkommen att välja vår hemtjänst i Lund med omnejd när du fått ditt beslut om bistånd!

Så här ansöker du om bistånd till hemtjänst

Om du vill att kommunen skall finansiera din omsorg i form av till exempel hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, avlösning och trygghetslarm behövs ett beslut om så kallat bistånd. Vi på Agaten hjälper gärna till med denna ansökan. Så här går det till att ansöka om stöd via en biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen. Du som får stöd och hjälp har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödet är att det ska stärka dina förutsättningar att leva ett oberoende liv.

1. Kontakt

Först kontaktar du eller dina närstående kommunen. Du kan ringa, skriva eller lämna in ansökan på webben hos nästan alla kommuner.

2. Information

En biståndshandläggare tar kontakt med dig för att informera om kommunens stöd och omsorg. Detta görs oftast vid ett hembesök. Du avgör själv vilka du vill ska delta i besöket, kanske önskar du att distriktssköterskan eller någon närstående ska vara med. Vill du att vi på Agaten närvarar så gör vi självklart det. Handläggaren lämnar både muntlig och skriftlig information vid besöket.

3. Ansökan

Nästa steg är att du eller din företrädare gör en ansökan om stöd. En ansökan sker via handläggaren. Du kan ansöka både muntligen i samtal med konsulenten, t.ex. vid hembesöket eller skriftligen. 

4. Utredning och beslut

När du lämnat in din ansökan om det du vill och tycker dig behöva få hjälp med, genomförs en utredning och ett beslut fattas. Du får hem beslutet och om du inte är nöjd har du rätt att överklaga. Om du får ett positivt beslut är det nu som du väljer utförare. Vi hoppas naturligtvis att du väljer oss på Agaten då vi är många engagerade eldsjälar här som brinner för att leverera god vård och omsorg just till dig.

5. Hemtjänst efter dina önskemål

När du beviljats bistånd för hemtjänst från din kommun och valt Agaten som utförare vill vi gärna göra ett hembesök hos dig. Under besöket går vi igenom vilka behov och önskemål du har och utifrån det upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig och som säkerställer att omsorgen blir på det sätt du önskar. Om du redan har hemtjänst men vill byta till Agaten så kontaktar du antingen oss eller din biståndshandläggare som hjälper dig med bytet av hemtjänst.

Personlig kontaktman

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktman och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktmannen är den medarbetare som du träffar oftast och har extra ansvar för dig vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktman går det självklart bra att byta.

Hushållsnära tjänster

Agaten erbjuder även hushållsnära tjänster i Lund med omnejd till dig som inte har ett biståndsbeslut. Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdrag när du köper hushållsnära tjänster av oss. Det innebär att vi drar av 50 procent på arbetskostnaden direkt på varje faktura. Vi sköter kontakten med Skatteverket och du slipper ligga ute med pengarna.

Vi vill att du ska känna dig trygg. Alla våra medarbetare inom hemtjänsten bär arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.

Vill du veta mer om hemtjänst i Lund?

Läs gärna mer på länkarna nedan om du vill veta mer om hemtjänst.

Vad kostar hemtjänst?
 

Lunds kommun