Om oss

Vår vision är att bedriva Sveriges bästa hemtjänst och hemsjukvård med hjälp av de bästa medarbetarna.

Övergripande

Vi vill ta hand om människors unika behov och ge trygghet, glädje och kärlek. Vi är och vill vara det självklara förstahandsvalet till personer med behov av hemtjänst, hemsjukvård och service i vardagen.

Därför är vi också mycket glada och stolta över att 100 % av våra kunder* tycker att de får ett bra bemötande av vår personal.

Inget är viktigare än kvalitet när det kommer till vård och omsorg. Som utförare av dessa tjänster har vi ett stort ansvar och därför är kvalitet ett ledord för oss liksom personalkontinuitet samt ett professionellt och personligt bemötande. All vår personal är utbildad och vi lägger stor vikt samt mycket tid på själva insatserna och utförandet av dessa. Hos oss står individen i centrum och engagemanget är mycket högt för alla våra kunder.  

För oss ligger drivkraften i att bedriva den bästa vården och omsorgen i Sverige utifrån våra kunders behov och önskemål. Våra medarbetare är vår största tillgång och de har alla en stor möjlighet att vara med och påverka den egna verksamhetens innehåll och den egna arbetsmiljön.

Vi tror att det är viktigt att ge när man har möjlighet att ge och på Agaten gör vi detta varje dag.

*Socialstyrelsen brukarundersökning, Oktober 2019.

Samhällsansvar och hållbarhet

Samhället står inför stora utmaningar att klara av att hantera den allt mer utmanande demografin och vi på Agaten vill vara med och göra allt vi kan för att vara en del av lösningen.

Hållbarhet handlar om framtiden och hur vi som företag tar ansvar i allt vi gör. Därför är begreppet hållbarhet något som vi alla behöver vänja oss vid och förhålla oss till. Våra prioriterade hållbarhetsfrågor fokuserar i första hand på det som är viktigt för att på ett långsiktigt sätt ge en god vård och omsorg till våra omsorgstagare och dess närstående. Det handlar om etik och efterlevnad till regelverk och lagstiftning, att alltid sätta individen i centrum och ta aktiv del i innovation och utvecklingen av vården och omsorgen.

Jämställdhet

Inom Agaten arbetar vi för en jämställd representation i samtliga ledarpositioner i företaget. Vi arbetar med synliga och osynliga strukturer för att tillvarata hela kompetensfältet och för att spegla alla våra medarbetare, kunder, klienter och närstående på bästa sätt. Agatens värdegrund och kultur borgar även för ett hållbart och jämställt ledarskap.

Att vi är olika som individer ser vi som en styrka inom Agaten. Vi blir ett bättre företag genom att ha den bredd vi har i bolaget och det hjälper oss att utveckla varandra och vår verksamhet. Vi tycker att det är bra om våra medarbetares bakgrund speglar våra omsorgstagares bakgrund och hur samhället ser ut i stort. Det underlättar vår kommunikation och förståelsen för varandra. För oss på Agaten ger olikheter en stor styrka tillsammans.

Kontakta oss redan idag för mer information eller för att boka.