Värdegrund

Våra värderingar är de övertygelser som format Agaten under lång tid.

Orden betyder något speciellt för just oss samt våra kunder och dess närstående. De styr våra beslut och vårt sätt att agera varje dag. Alla våra medarbetare är unika, men värderingarna vi delar gör oss till ett enat Agaten.

Professionell

Professionell är för oss att sätta er i fokus - kommunicera, samverka och vårda. Ta vårt uppdrag på allvar och ta ansvar. Inte ta gamla rutiner för sanningar då professionell för oss också betyder kunskap och förnyelse.

Professionell betyder också att;

  • Vi har unik kunskap och förståelse för den vardag våra kunder lever i. Vårt fokus är er och era behov.
  • Vi är förändringsbenägna och arbetar i nära samverkan med övriga delar och aktörer i vård och omsorgskedjan, lyhörda för att utvecklas då nya behov och förväntningar uppstår. Vi förstår vikten av en tydlig kommunikation
  • Kunderna vet att vi gör ett bra jobb och att vi tar ansvar - håller vad vi lovar. På så sätt får vi en nära relation som präglas av trovärdighet, kunskap och kontinuitet

Engagerad

Engagerad är en av våra starkaste värderingar då vi anser att detta är drivkraften att hjälpa människor till ökad trygghet, få dem att uppleva frihet i sitt liv. Engagemang är även gnistan i allt vi gör och det som gör att vi tar oss framåt och utvecklas.

Engagerad betyder också att;

  • På Agaten har det sedan många år funnits en genuin passion för det vi gör och det är något som vi vårdar. Det är i engagemanget vi har drivet som fick oss hit och som får oss att leda utvecklingen framöver. Engagemanget kommer ur vår vilja att ge varje människa rätt att uppleva ett fritt och tryggt liv.
  • Men också ur den djupa kunskap som finns hos Agatens medarbetare. Engagemanget är både vår fasta punkt och det som driver oss framåt. Den är nyfikenheten och viljan att utvecklas med nya behov, ett nytt framtida samhälle och i nya roller både för privat och offentlig sektor.
  • Det är när vi aldrig slutar växa själva som vi får andra att växa ännu mer.

Personlig

Personliga för vi vet och kan identifiera oss med våra kunders behov och för att vi bryr oss om vad vi gör. För att vi är seriösa, vänliga och kunniga.

Personlig betyder också att;

  • Vi på Agaten identifierar oss med våra kunder. Någon som alltid förstår och levererar.
  • Kunderna upplever att vi är ett företag av människor för människor. Vi finns nära till hands och tar ansvar för vårt agerande och våra beslut.
  • Varje möte med oss präglas av samma känsla och bemötande oavsett vem kunden möter.
  • Det är när vi vågar vara personliga som vi vinner varandras förtroende på riktigt.